You are here

Article

DOI: 10.14438/gn.2013.01
submitted: 2013-04-08, accepted: 2013-05-16, published: 2013-05-30


Model određivanja prosečne cene vrednosti nekretnina teritorijalnih jedinica u Republici Srbiji

Miroslav Kuburić1*

1University in Novi Sad, Faculty of Civil Engineering in Subotica, Serbia

Abstract. Formiranje konzistentnog modela masovne procene vrednosti nekretnina na teritoriji jedne države podrazumeva, između ostalog, i puno uvažavanje specifičnosti pojedinih teritorijalnih celina, odnosno njihovih karakteristika koje u značajnoj meri utiču na formiranje prosečne vrednosti nekretnina u njima. U ovom radu je dat prikaz rezultata naučnog istraživanja u kome je primenom metodologije zaključivanja na osnovu slučaja i logičke agregacije kao agregirane mere sličnosti, dat predlog konzistentnog modela anticipiranja prosečnih vrednosti nepokretnosti teritorijalnih jedinica na teritoriji Srbije. U okviru prezentovanog naučnog istraživanja za prosečne cene nekretnina pojedinih prostornih jedinica uzete su prosečne vrednosti stambenih jedinica koje su oglašavane u tematskim pisanim i elektronskim medijima.

Keywords. zaključivanje na osnovu slučaja (ZOS), vrednovanje prostornih jedinica

Download the full article

BibTeX reference of the article