You are here

Article

DOI: 10.14438/gn.2013.05
submitted: 2013-05-01, accepted: 2013-05-16, published: 2013-05-30


Mogućnosti pribavljanja prostornih podataka u postupku procene vrednosti nepokretnosti

Goran Ćirović1*, Slobodan Jovović2

1University College of Applied Sciences for Civil Engineering and Geodesy, Serbia
2Gradski zavod za veštačenja, Serbia

Abstract. U radu se razmatraju i analiziraju izvori podataka koji se prikupljaju za potrebe procene vrednosti nepokretnosti. Ukazano je na značaj urbanističke i imovinsko-pravne dokumentacije, kao i utvrđivanje sadašnjeg stanja na predmetnoj lokaciji. Prikazane su mogućnosti korišćenja Interneta i javno dostupnih podataka iz zvaničnih izvora. Posebno se napominje da je prilikom izrade procene potrebno uočiti i analizirati dva osnovna tipa podataka i to: prostorne i alfanumeričke podatke.

Keywords. Vrednost nepokretnosti, Katastar nepokretnosti, Internet, GIS, GPS

Download the full article

BibTeX reference of the article